تیم کوک با انتشار نامه ای سرگشاده، اتهامات مربوط به فرار مالیاتی در ایرلند را تکذیب کرد

تیم کوک با انتشار نامه ای سرگشاده، اتهامات مربوط به فرار مالیاتی در ایرلند را تکذیب کرد

روز گذشته برایتان نوشتیم که کمیسیون اتحادیه اروپا، اپل را به دلیل فرار مالیاتی از سال های 2003 الی 2014 در کشور ایرلند، . حالا تیم کوک، مدیر عامل اپل بار دگیر دست به قلم شده و نامه ای سرگشاده در پاسخ به تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا به رشته تحریر در آورده است.

نامه کوک با صحبت درباره تاریخچه طولانی حضور اپل در کشور ایرلند آغاز می شود؛ تاریخچه ای که آغاز آن به ایجاد تاسیساتی شامل 60 کارمند در سال 1980 بر می گردد. اما امروزه، اپل بیش از 6000 کارمند در سراسر کشور ایرلند دارد که نه تنها کمپانی را دچار سوددهی می کند، بلکه تاثیری قابل توجه در اقتصاد محلی دارد.

کوک می گوید با رشد هرچه بیشتر اپل، کمپانی به «بزرگ ترین پرداخت کننده مالیات در جهان» تبدیل شده و «ضمن دنبال کردن قوانین، تمام بدهی های مالیاتی اش را می پردازد». کوک در ادامه اتحادیه اروپا را به صورت مستقیم هدف قرار داده و مدعی شده کمیسیون مورد بحث «در تلاش است تا تاریخچه اپل در اروپا را وارونه جلوه دهد.»

apple-w600-h600

به عنوان شهروندانی مسئولیت پذیر، ما مفتخریم که به اقتصاد محلی در اقصی نقاط اروپا و دیگر جوامع کمک کرده ایم. با رشد تجارت مان طی سال های مختلف، ما به بزرگترین پرداخت کننده مالیات در ایرلند، بزرگترین پرداخت کننده مالیات در ایالات متحده و بزرگترین پرداخت کننده مالیات در جهان بدل شده ایم.

در سال های گذشته، ما از مقامات مالیاتی ایرلند راهنمایی هایی درباره چگونگی سازگاری با قوانین مالیاتی این کشور دریافت کرده ایم؛ همان راهنمایی هایی که هر کمپانی دیگری نیز می تواند به آنها در اینجا دسترسی داشته باشد. چه در ایرلند و چه در هر کشور دیگری که فعالیت کنیم، اپل قوانین را دنبال می کند و تمام مالیات هایش را می پردازد.

مدیر عامل اپل همچنین اشاره ای به ادعای کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر برقراری نوعی «تفاهم خاص» بر سر پرداخت مالیات در کشور ایرلند داشته و می گوید که این سخن هیچ پایه و اساس حقیقی یا قانونی ندارد. وی همچنین گفته که نظر کمیسیون بسیار خطرناک تلقی می شود چرا که اعضای آن می خواهند قوانین ایرلند را آنطور که خود می پسندند تغییر دهند.

تیم کوک می گوید که مطمئن است این سوتفاهم در نهایت برطرف خواهد شد و کمپانی مجبور به پرداخت جریمه 13 میلیارد یورویی نخواهد بود. وی همچنین تاکید کرده که اپل تعهد زیادی نسبت به کشور ایرلند دارد و سرمایه گذاری در آن را نه تنها به خاطر مشتریانش، بلکه خاطر کارمندانش متوقف نخواهد کرد.

The post appeared first on .

تیم کوک با انتشار نامه ای سرگشاده، اتهامات مربوط به فرار مالیاتی در ایرلند را تکذیب کرد

روز گذشته برایتان نوشتیم که کمیسیون اتحادیه اروپا، اپل را به دلیل فرار مالیاتی از سال های 2003 الی 2014 در کشور ایرلند، . حالا تیم کوک، مدیر عامل اپل بار دگیر دست به قلم شده و نامه ای سرگشاده در پاسخ به تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا به رشته تحریر در آورده است.

نامه کوک با صحبت درباره تاریخچه طولانی حضور اپل در کشور ایرلند آغاز می شود؛ تاریخچه ای که آغاز آن به ایجاد تاسیساتی شامل 60 کارمند در سال 1980 بر می گردد. اما امروزه، اپل بیش از 6000 کارمند در سراسر کشور ایرلند دارد که نه تنها کمپانی را دچار سوددهی می کند، بلکه تاثیری قابل توجه در اقتصاد محلی دارد.

کوک می گوید با رشد هرچه بیشتر اپل، کمپانی به «بزرگ ترین پرداخت کننده مالیات در جهان» تبدیل شده و «ضمن دنبال کردن قوانین، تمام بدهی های مالیاتی اش را می پردازد». کوک در ادامه اتحادیه اروپا را به صورت مستقیم هدف قرار داده و مدعی شده کمیسیون مورد بحث «در تلاش است تا تاریخچه اپل در اروپا را وارونه جلوه دهد.»

(image)

به عنوان شهروندانی مسئولیت پذیر، ما مفتخریم که به اقتصاد محلی در اقصی نقاط اروپا و دیگر جوامع کمک کرده ایم. با رشد تجارت مان طی سال های مختلف، ما به بزرگترین پرداخت کننده مالیات در ایرلند، بزرگترین پرداخت کننده مالیات در ایالات متحده و بزرگترین پرداخت کننده مالیات در جهان بدل شده ایم.

در سال های گذشته، ما از مقامات مالیاتی ایرلند راهنمایی هایی درباره چگونگی سازگاری با قوانین مالیاتی این کشور دریافت کرده ایم؛ همان راهنمایی هایی که هر کمپانی دیگری نیز می تواند به آنها در اینجا دسترسی داشته باشد. چه در ایرلند و چه در هر کشور دیگری که فعالیت کنیم، اپل قوانین را دنبال می کند و تمام مالیات هایش را می پردازد.

مدیر عامل اپل همچنین اشاره ای به ادعای کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر برقراری نوعی «تفاهم خاص» بر سر پرداخت مالیات در کشور ایرلند داشته و می گوید که این سخن هیچ پایه و اساس حقیقی یا قانونی ندارد. وی همچنین گفته که نظر کمیسیون بسیار خطرناک تلقی می شود چرا که اعضای آن می خواهند قوانین ایرلند را آنطور که خود می پسندند تغییر دهند.

تیم کوک می گوید که مطمئن است این سوتفاهم در نهایت برطرف خواهد شد و کمپانی مجبور به پرداخت جریمه 13 میلیارد یورویی نخواهد بود. وی همچنین تاکید کرده که اپل تعهد زیادی نسبت به کشور ایرلند دارد و سرمایه گذاری در آن را نه تنها به خاطر مشتریانش، بلکه خاطر کارمندانش متوقف نخواهد کرد.

The post appeared first on .

تیم کوک با انتشار نامه ای سرگشاده، اتهامات مربوط به فرار مالیاتی در ایرلند را تکذیب کرد