توییتر فعالیت واین را متوقف می‌کند

توییتر فعالیت واین را متوقف می‌کند
توییتر فعالیت واین را متوقف می‌کند

بنابر اطلاعات موجود به نظر می‌رسد قصد دارد سرویس واین را که مخصوص اشتراک‌گذاری ویدیوهای کوتاه است، متوقف کند.

توییتر فعالیت واین را متوقف می‌کند

(image)

بنابر اطلاعات موجود به نظر می‌رسد قصد دارد سرویس واین را که مخصوص اشتراک‌گذاری ویدیوهای کوتاه است، متوقف کند.

توییتر فعالیت واین را متوقف می‌کند