تولید قرص آسم بعد از ۲۰ سال برای کاهش علایم تنگی نفس

تولید قرص آسم بعد از ۲۰ سال برای کاهش علایم تنگی نفس
تولید قرص آسم بعد از ۲۰ سال برای کاهش علایم تنگی نفس

محققان انگلیسی توانسته‌اند درمان جدیدی برای بیماری تنگی نفس به نام قرص آسم Fevipiprant کشف کنند که باعث کاهش علائم شدید این بیماری ‌می‌شود. با همراه شوید.

تولید قرص آسم بعد از ۲۰ سال برای کاهش علایم تنگی نفس

(image)

محققان انگلیسی توانسته‌اند درمان جدیدی برای بیماری تنگی نفس به نام قرص آسم Fevipiprant کشف کنند که باعث کاهش علائم شدید این بیماری ‌می‌شود. با همراه شوید.

تولید قرص آسم بعد از ۲۰ سال برای کاهش علایم تنگی نفس

Forbidden

You don’t have permission to access /backlink.html
on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe