توقف فرایند توسعه نسخه ویندوزی وایبر

توقف فرایند توسعه نسخه ویندوزی وایبر
توقف فرایند توسعه نسخه ویندوزی وایبر

 فرایند توسعه نسخه‌های جدید پیام‌رسان خود برای پلتفرم‌های و را به حالت تعلیق درآورده است.

توقف فرایند توسعه نسخه ویندوزی وایبر

(image)

 فرایند توسعه نسخه‌های جدید پیام‌رسان خود برای پلتفرم‌های و را به حالت تعلیق درآورده است.

توقف فرایند توسعه نسخه ویندوزی وایبر