توضیح ناسا در مورد برخورد شی فضایی با مدارگرد ماه در اکتبر 2014

توضیح ناسا در مورد برخورد شی فضایی با مدارگرد ماه در اکتبر 2014

مدارگرد ماه

در اکتبر 2014، اختلالی در دوربین مدارگرد ناسا در ماه به وجود آمده بود. اکنون پس از گذشت بیش از دو سال، ناسا توضیحاتی را در مورد برخورد یک شی فضایی با مدارگرد ماه ارائه داده است. در روز 13 اکتبر 2014 میلادی، یک اتفاق عجیب برای دوربین مدارگرد ناسا در ماه موسوم به LRO …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توضیح ناسا در مورد برخورد شی فضایی با مدارگرد ماه در اکتبر 2014

(image)

در اکتبر 2014، اختلالی در دوربین مدارگرد ناسا در ماه به وجود آمده بود. اکنون پس از گذشت بیش از دو سال، ناسا توضیحاتی را در مورد برخورد یک شی فضایی با مدارگرد ماه ارائه داده است. در روز 13 اکتبر 2014 میلادی، یک اتفاق عجیب برای دوربین مدارگرد ناسا در ماه موسوم به LRO …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توضیح ناسا در مورد برخورد شی فضایی با مدارگرد ماه در اکتبر 2014