تماشا کنید: Dirk؛ ربات بی‌ خانمان

تماشا کنید: Dirk؛ ربات بی‌ خانمان
تماشا کنید: Dirk؛ ربات بی‌ خانمان

در نمایشگاهی موسوم به Maker Faire که در شهر نانت فرانسه برگزار شد، افراد مختلف دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند، اما در بین آنها، ربات انسان‌نما و بی‌خانمان Dirk بیش از سایر موارد توجه افراد را به سوی خود جلب کرد. با همراه باشید.

تماشا کنید: Dirk؛ ربات بی‌ خانمان

(image)

در نمایشگاهی موسوم به Maker Faire که در شهر نانت فرانسه برگزار شد، افراد مختلف دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند، اما در بین آنها، ربات انسان‌نما و بی‌خانمان Dirk بیش از سایر موارد توجه افراد را به سوی خود جلب کرد. با همراه باشید.

تماشا کنید: Dirk؛ ربات بی‌ خانمان

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی