تماشا کنید: گلکسی نوت 7 سامسونگ به درگاه USB نوع C مجهز می‌شود

تماشا کنید: گلکسی نوت 7 سامسونگ به درگاه USB نوع C مجهز می‌شود
تماشا کنید: گلکسی نوت 7 سامسونگ به درگاه USB نوع C مجهز می‌شود

ویدیوی منتشر شده از منابع ویتنامی، نشان از این دارد که سامسونگ در گلکسی نوت ۷ از وجود درگاه USB نوع C بهره می‌برد. با همراه باشید.

تماشا کنید: گلکسی نوت 7 سامسونگ به درگاه USB نوع C مجهز می‌شود

(image)

ویدیوی منتشر شده از منابع ویتنامی، نشان از این دارد که سامسونگ در گلکسی نوت ۷ از وجود درگاه USB نوع C بهره می‌برد. با همراه باشید.

تماشا کنید: گلکسی نوت 7 سامسونگ به درگاه USB نوع C مجهز می‌شود

ganool review