تماشا کنید: ویدیوی مفهومی از شایعات مک بوک پرو ۲۰۱۶

تماشا کنید: ویدیوی مفهومی از شایعات مک بوک پرو ۲۰۱۶
تماشا کنید: ویدیوی مفهومی از شایعات مک بوک پرو ۲۰۱۶

بسیاری از ما منتظریم تا مدل جدید مک‌بوک پرو را با طراحی جدید مشاهده کنیم. شایعات درباره این لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر بسیار شدت گرفته‌اند و احتمالا به زودی مک‌بوک پرو را که به نوار قابل لمس LED مجهز شده خواهیم دید. با  همراه باشید.

تماشا کنید: ویدیوی مفهومی از شایعات مک بوک پرو ۲۰۱۶

(image)

بسیاری از ما منتظریم تا مدل جدید مک‌بوک پرو را با طراحی جدید مشاهده کنیم. شایعات درباره این لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر بسیار شدت گرفته‌اند و احتمالا به زودی مک‌بوک پرو را که به نوار قابل لمس LED مجهز شده خواهیم دید. با  همراه باشید.

تماشا کنید: ویدیوی مفهومی از شایعات مک بوک پرو ۲۰۱۶

دانلود سرا