تماشا کنید: نگاه نزدیک به مانیتورهای فوق عریض منحنی ال جی

تماشا کنید: نگاه نزدیک به مانیتورهای فوق عریض منحنی ال جی
تماشا کنید: نگاه نزدیک زومیت به مانیتورهای فوق عریض منحنی ال جی

مانیتورهای فوق عریض در سال‌های گذشته توجهات زیادی را به خود جلب کرده‌اند. ال‌جی که یکی از پیشروان این بخش از بازار است مانیتورهای فوق عریض با نسبت تصویر ۲۱ به ۹ خود را در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۶ به نمایش گذاشته است. نمایندگان زومیت نیز نگاه نزدیکی به این تلویزیون داشته‌اند که در ادامه نگاهی به آن خواهیم داشت.

تماشا کنید: نگاه نزدیک به مانیتورهای فوق عریض منحنی ال جی

(image)

مانیتورهای فوق عریض در سال‌های گذشته توجهات زیادی را به خود جلب کرده‌اند. ال‌جی که یکی از پیشروان این بخش از بازار است مانیتورهای فوق عریض با نسبت تصویر ۲۱ به ۹ خود را در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۶ به نمایش گذاشته است. نمایندگان زومیت نیز نگاه نزدیکی به این تلویزیون داشته‌اند که در ادامه نگاهی به آن خواهیم داشت.

تماشا کنید: نگاه نزدیک به مانیتورهای فوق عریض منحنی ال جی

خبرگزاری دانشگاه های کشور