تماشا کنید: فیزیکدانان جسمی به ابعاد یک توپ گلف را با امواج صوتی شناور ساختند

تماشا کنید: فیزیکدانان جسمی به ابعاد یک توپ گلف را با امواج صوتی شناور ساختند
تماشا کنید: فیزیکدانان جسمی به ابعاد یک توپ گلف را با امواج صوتی شناور ساختند

گروهی از پژوهشگران دانشگاه سائوپائولو موفق به شناورسازی صوتی جسمی شده‌اند که ابعاد آن ۳.۶ برابر بیشتر از طول موج صوتی است. با همراه باشید.

تماشا کنید: فیزیکدانان جسمی به ابعاد یک توپ گلف را با امواج صوتی شناور ساختند

(image)

گروهی از پژوهشگران دانشگاه سائوپائولو موفق به شناورسازی صوتی جسمی شده‌اند که ابعاد آن ۳.۶ برابر بیشتر از طول موج صوتی است. با همراه باشید.

تماشا کنید: فیزیکدانان جسمی به ابعاد یک توپ گلف را با امواج صوتی شناور ساختند

دانلود نرم افزار جدید