تماشا کنید: ساخت یک تونل زیرگذر در هلند تنها در دو روز

تماشا کنید: ساخت یک تونل زیرگذر در هلند تنها در دو روز

تونل زیرگذر

ساخت یک تونل زیرگذر در هلند تنها در دو روز تعطیلات آخر هفته انجام شد. شاید این پروژه چندان بزرگی به نظر نرسد، بله من هم کاملا با شما موافقم؛ اما بزرگی کار زمانی به‌درستی مشخص می‌شود که بدانید این بزرگراه از وسط به دو نیم شده، حجم زیاد خاک و سنگ آن برداشته شده، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تماشا کنید: ساخت یک تونل زیرگذر در هلند تنها در دو روز

(image)

ساخت یک تونل زیرگذر در هلند تنها در دو روز تعطیلات آخر هفته انجام شد. شاید این پروژه چندان بزرگی به نظر نرسد، بله من هم کاملا با شما موافقم؛ اما بزرگی کار زمانی به‌درستی مشخص می‌شود که بدانید این بزرگراه از وسط به دو نیم شده، حجم زیاد خاک و سنگ آن برداشته شده، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تماشا کنید: ساخت یک تونل زیرگذر در هلند تنها در دو روز

گوشی موبایل