تماشا کنید: جعبه گشایی کنسول پلی استیشن 4 اسلیم

تماشا کنید: جعبه گشایی کنسول پلی استیشن 4 اسلیم
تماشا کنید: جعبه گشایی کنسول پلی استیشن 4 اسلیم

سونی به احتمال زیاد، امشب و در جریان رویداد نشست پلی‌استیشن، نسخه‌ی جدیدی از کنسول پلی‌استیشن 4 را با نام پلی‌استیشن 4 اسلیم، رونمایی می‌کند. توانسته‌ است تا پیش از معرفی رسمی این کنسول، آن را جعبه‌گشایی کند. با  همراه باشید.

تماشا کنید: جعبه گشایی کنسول پلی استیشن 4 اسلیم

(image)

سونی به احتمال زیاد، امشب و در جریان رویداد نشست پلی‌استیشن، نسخه‌ی جدیدی از کنسول پلی‌استیشن 4 را با نام پلی‌استیشن 4 اسلیم، رونمایی می‌کند. توانسته‌ است تا پیش از معرفی رسمی این کنسول، آن را جعبه‌گشایی کند. با  همراه باشید.

تماشا کنید: جعبه گشایی کنسول پلی استیشن 4 اسلیم

قدیر نیوز