تماشا کنید: تست مقاومت، ضدخش بودن گلکسی نوت ۷ را زیر سوال می‌برد

تماشا کنید: تست مقاومت، ضدخش بودن گلکسی نوت ۷ را زیر سوال می‌برد
تماشا کنید: تست مقاومت، ضدخش بودن گلکسی نوت ۷ را زیر سوال می‌برد

 جدیدترین محصول  است که به تازگی رونمایی و عرضه شده است. اخیرا تست مقاومتی از این گوشی گرفته شده که ضدخش بودن آن را تا حد زیادی زیر سوال برده است. در ادامه با همراه باشید.

تماشا کنید: تست مقاومت، ضدخش بودن گلکسی نوت ۷ را زیر سوال می‌برد

(image)

 جدیدترین محصول  است که به تازگی رونمایی و عرضه شده است. اخیرا تست مقاومتی از این گوشی گرفته شده که ضدخش بودن آن را تا حد زیادی زیر سوال برده است. در ادامه با همراه باشید.

تماشا کنید: تست مقاومت، ضدخش بودن گلکسی نوت ۷ را زیر سوال می‌برد

نفت آموزش پرورش دولتی