تصویری از مدل سفید گلکسی اس 8 فاش شد

تصویری از مدل سفید گلکسی اس 8 فاش شد
تصویری از مدل سفید گلکسی اس 8 فاش شد

به‌تازگی تصویری از مدل سفید رنگ  فاش شده است که دکمه‌های ناوبری دیجیتال این دستگاه را نیز نشان می‌دهد. 

تصویری از مدل سفید گلکسی اس 8 فاش شد

(image)

به‌تازگی تصویری از مدل سفید رنگ  فاش شده است که دکمه‌های ناوبری دیجیتال این دستگاه را نیز نشان می‌دهد. 

تصویری از مدل سفید گلکسی اس 8 فاش شد