تصاویر منتسب به نسخه ۵.۵ اینچی شیائومی می میکس فاش شد

تصاویر منتسب به نسخه ۵.۵ اینچی شیائومی می میکس فاش شد
تصاویر منتسب به نسخه ۵.۵ اینچی شیائومی می میکس فاش شد

به‌تازگی تصویری منتشر شده‌اند که گفته می‌شود مربوط به نسخه‌ی ۵.۵ اینچی گوشی شیائومی می میکس با نام می میکس مینی است.

تصاویر منتسب به نسخه ۵.۵ اینچی شیائومی می میکس فاش شد

(image)

به‌تازگی تصویری منتشر شده‌اند که گفته می‌شود مربوط به نسخه‌ی ۵.۵ اینچی گوشی شیائومی می میکس با نام می میکس مینی است.

تصاویر منتسب به نسخه ۵.۵ اینچی شیائومی می میکس فاش شد