تصاویر فراری لافراری اسپایدر منتشر شد

تصاویر فراری لافراری اسپایدر منتشر شد
تصاویر فراری لافراری اسپایدر منتشر شد

نخستین تصاویر رسمی از مدل روباز لافراری را منتشر کرد. این مدل در نمایشگاه خودروی پاریس ۲۰۱۶ به طور رسمی رونمایی خواهد شد. برای مشاهده‌ی جدید‌ترین شاهکار فراری، همراه باشید.

تصاویر فراری لافراری اسپایدر منتشر شد

(image)

نخستین تصاویر رسمی از مدل روباز لافراری را منتشر کرد. این مدل در نمایشگاه خودروی پاریس ۲۰۱۶ به طور رسمی رونمایی خواهد شد. برای مشاهده‌ی جدید‌ترین شاهکار فراری، همراه باشید.

تصاویر فراری لافراری اسپایدر منتشر شد

خبرگزاری اصفهان