تصاویر رندر گوشی بدون حاشیه زد تی ای نوبیا فاش شد

تصاویر رندر گوشی بدون حاشیه زد تی ای نوبیا فاش شد
تصاویر رندر گوشی بدون حاشیه زد تی ای نوبیا فاش شد

محصول معرفی نشده نوبیا دارای طراحی کشویی است و در قسمت کشویی این گوشی، دوربین جلو، فلش و بلندگو قرار دارد.

تصاویر رندر گوشی بدون حاشیه زد تی ای نوبیا فاش شد

(image)

محصول معرفی نشده نوبیا دارای طراحی کشویی است و در قسمت کشویی این گوشی، دوربین جلو، فلش و بلندگو قرار دارد.

تصاویر رندر گوشی بدون حاشیه زد تی ای نوبیا فاش شد