تصاویر رندر جدیدی از هواوی پی 10 و پی 10 پلاس فاش شد

تصاویر رندر جدیدی از هواوی پی 10 و پی 10 پلاس فاش شد
تصاویر رندر جدیدی از هواوی پی 10 و پی 10 پلاس فاش شد

طبق تصاویر رندر جدید، هواوی پی 10 پلاس دارای نمایشگری با لبه‌های منحنی است و از اسکنر اثر انگشت در پشت خود بهره می‌برد.

تصاویر رندر جدیدی از هواوی پی 10 و پی 10 پلاس فاش شد

(image)

طبق تصاویر رندر جدید، هواوی پی 10 پلاس دارای نمایشگری با لبه‌های منحنی است و از اسکنر اثر انگشت در پشت خود بهره می‌برد.

تصاویر رندر جدیدی از هواوی پی 10 و پی 10 پلاس فاش شد