تصاویر اختصاصی با دوربین گلکسی نوت 7

تصاویر اختصاصی با دوربین گلکسی نوت 7
تصاویر اختصاصی زومیت با دوربین گلکسی نوت 7

گلکسی نوت ۷ بالاخره دیروز پس از شایعات فراوان معرفی شد. در برخی بخش‌های این گوشی شاهد تغییرات بیشتر و در برخی دیگر تغییرات کمتری را شاهد بودیم. یکی از بخش‌هایی که نسبت به گلکسی اس ۷ اج هیچ تغییری نکرده، دوربین این گوشی است اما با این وجود شاید تصاویر ثبت شده توسط دوربین آن بتوانند دید بهتری نسبت به کیفیت حسگر مورد استفاده به شما بدهند. در ادامه تصاویر اختصاصی زومیت که توسط دوربین گلکسی نوت ۷ ثبت شده را مشاهده خواهیم کرد.

تصاویر اختصاصی با دوربین گلکسی نوت 7

(image)

گلکسی نوت ۷ بالاخره دیروز پس از شایعات فراوان معرفی شد. در برخی بخش‌های این گوشی شاهد تغییرات بیشتر و در برخی دیگر تغییرات کمتری را شاهد بودیم. یکی از بخش‌هایی که نسبت به گلکسی اس ۷ اج هیچ تغییری نکرده، دوربین این گوشی است اما با این وجود شاید تصاویر ثبت شده توسط دوربین آن بتوانند دید بهتری نسبت به کیفیت حسگر مورد استفاده به شما بدهند. در ادامه تصاویر اختصاصی زومیت که توسط دوربین گلکسی نوت ۷ ثبت شده را مشاهده خواهیم کرد.

تصاویر اختصاصی با دوربین گلکسی نوت 7

تکنولوژی جدید