تصاویری از ساعت هوشمند اچ تی سی منتشر شد

تصاویری از ساعت هوشمند اچ تی سی منتشر شد
تصاویری از ساعت هوشمند اچ تی سی منتشر شد

اچ‌تی‌سی که تاکنون ساعت هوشمندی عرضه نکرده، ظاهرا قصد دارد چنین محصولی روانه‌ی بازار کند. براین‌اساس تصاویری منتسب به ساعت هوشمند اچ‌تی‌سی موسوم به Halfbeak منتشر شده است.

تصاویری از ساعت هوشمند اچ تی سی منتشر شد

(image)

اچ‌تی‌سی که تاکنون ساعت هوشمندی عرضه نکرده، ظاهرا قصد دارد چنین محصولی روانه‌ی بازار کند. براین‌اساس تصاویری منتسب به ساعت هوشمند اچ‌تی‌سی موسوم به Halfbeak منتشر شده است.

تصاویری از ساعت هوشمند اچ تی سی منتشر شد

مهارت برتر