تزریق ژل برای درمان نارسایی‌ های قلبی

تزریق ژل برای درمان نارسایی‌ های قلبی
تزریق ژل برای درمان نارسایی‌ های قلبی

متاسفانه افراد زیادی از بیماری‌هایی چون نارسایی‌های قلبی رنج می‌برند و همین امر سلامتی عمومی آن‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد. از آنجا که روش‌های درمانی نارسایی قلبی تا‌کنون کارآیی چندانی نداشته محققان با استفاده از راهکار تزریق ژل، گام اول در درمان این بیماری را برداشتند. در ادامه با همراه باشید.

تزریق ژل برای درمان نارسایی‌ های قلبی

(image)

متاسفانه افراد زیادی از بیماری‌هایی چون نارسایی‌های قلبی رنج می‌برند و همین امر سلامتی عمومی آن‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد. از آنجا که روش‌های درمانی نارسایی قلبی تا‌کنون کارآیی چندانی نداشته محققان با استفاده از راهکار تزریق ژل، گام اول در درمان این بیماری را برداشتند. در ادامه با همراه باشید.

تزریق ژل برای درمان نارسایی‌ های قلبی

پرس نیوز