تبلت های گلکسی بوک 10 گلکسی بوک 12 سامسونگ رونمایی شدند

تبلت های گلکسی بوک 10 گلکسی بوک 12 سامسونگ رونمایی شدند
تبلت های گلکسی بوک 10 گلکسی بوک 12 سامسونگ رونمایی شدند

شرکت سامسونگ دستگاه‌های گلکسی بوک ۱۰ و گلکسی بوک ۱۲ را به عنوان رقبایی برای سرفیس مایکروسافت رونمایی کرد.

تبلت های گلکسی بوک 10 گلکسی بوک 12 سامسونگ رونمایی شدند

(image)

شرکت سامسونگ دستگاه‌های گلکسی بوک ۱۰ و گلکسی بوک ۱۲ را به عنوان رقبایی برای سرفیس مایکروسافت رونمایی کرد.

تبلت های گلکسی بوک 10 گلکسی بوک 12 سامسونگ رونمایی شدند