تأکید رئیس جمهوری بر حفظ حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای موبایل

تأکید رئیس جمهوری بر حفظ حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای موبایل
تأکید رئیس جمهوری بر حفظ حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای موبایل

رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ی دیشب شواری عالی فضای مجاری ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه، برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست. همراه زومیت باشید. 

تأکید رئیس جمهوری بر حفظ حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای موبایل

(image)

رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ی دیشب شواری عالی فضای مجاری ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه، برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست. همراه زومیت باشید. 

تأکید رئیس جمهوری بر حفظ حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای موبایل

فروش بک لینک

اخبار جهان