بی ام و با الهام از لگو، یک موتورسیکلت مفهومی پرنده می‌سازد

بی ام و با الهام از لگو، یک موتورسیکلت مفهومی پرنده می‌سازد
بی ام و با الهام از لگو، یک موتورسیکلت مفهومی پرنده می‌سازد

بی ام و قصد دارد با الهام از موتورسیکلت مفهومی پرنده‌ی لگو، یک مدل واقعی از آن بسازد. این موتورسیکلت به‌جای چرخ جلو، دارای یک پروانه است.

بی ام و با الهام از لگو، یک موتورسیکلت مفهومی پرنده می‌سازد

(image)

بی ام و قصد دارد با الهام از موتورسیکلت مفهومی پرنده‌ی لگو، یک مدل واقعی از آن بسازد. این موتورسیکلت به‌جای چرخ جلو، دارای یک پروانه است.

بی ام و با الهام از لگو، یک موتورسیکلت مفهومی پرنده می‌سازد