بی‌ام‌و: پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ این شرکت مجهز به سطح ۵ رانندگی خودکار خواهد بود

بی‌ام‌و: پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ این شرکت مجهز به سطح ۵ رانندگی خودکار خواهد بود
بی‌ام‌و: پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ این شرکت مجهز به سطح ۵ رانندگی خودکار خواهد بود

بی‌ام‌و به‌تازگی اعلام کرده است که پرچم‌دار آینده‌ی این شرکت مجهز به بالاترین سطوح رانندگی خودکار خواهد بود. ازاین‌رو رانندگی با چنین خودرویی آسان‌تر خواهد شد.

بی‌ام‌و: پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ این شرکت مجهز به سطح ۵ رانندگی خودکار خواهد بود

(image)

بی‌ام‌و به‌تازگی اعلام کرده است که پرچم‌دار آینده‌ی این شرکت مجهز به بالاترین سطوح رانندگی خودکار خواهد بود. ازاین‌رو رانندگی با چنین خودرویی آسان‌تر خواهد شد.

بی‌ام‌و: پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ این شرکت مجهز به سطح ۵ رانندگی خودکار خواهد بود