بی‌ام‌و سری 8 اواخر سال ۲۰۱۸ به بازار می‌آید

بی‌ام‌و سری 8 اواخر سال ۲۰۱۸ به بازار می‌آید
بی‌ام‌و سری 8 اواخر سال ۲۰۱۸ به بازار می‌آید

بی‌ام‌و سری ۸ در اواخر سال ۲۰۱۸ به بازار عرضه خواهد شد و به فاصله‌ی یک سال پس از آن مدل کانورتیبل یا روباز نیز به تولید خواهد رسید. 

بی‌ام‌و سری 8 اواخر سال ۲۰۱۸ به بازار می‌آید

(image)

بی‌ام‌و سری ۸ در اواخر سال ۲۰۱۸ به بازار عرضه خواهد شد و به فاصله‌ی یک سال پس از آن مدل کانورتیبل یا روباز نیز به تولید خواهد رسید. 

بی‌ام‌و سری 8 اواخر سال ۲۰۱۸ به بازار می‌آید

تلگرام فارسی