بهترین های چند رسانه ای سال 2016 از نگاه زومجی

بهترین های چند رسانه ای سال 2016 از نگاه زومجی
بهترین های چند رسانه ای سال 2016 از نگاه زومجی

پس از اعلام فهرست جوایز بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۶، این بار نوبت به بهترین‌های چند رسانه‌ای رسیده است. با همراه باشید.

بهترین های چند رسانه ای سال 2016 از نگاه زومجی

(image)

پس از اعلام فهرست جوایز بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۶، این بار نوبت به بهترین‌های چند رسانه‌ای رسیده است. با همراه باشید.

بهترین های چند رسانه ای سال 2016 از نگاه زومجی