بنتلی بنتایگا مولینر معرفی شد؛ روایتی دیگر از شاسی بلند فوق لوکس بنتلی

بنتلی بنتایگا مولینر معرفی شد؛ روایتی دیگر از شاسی بلند فوق لوکس بنتلی
بنتلی بنتایگا مولینر معرفی شد؛ روایتی دیگر از شاسی بلند فوق لوکس بنتلی

برای آن‌ها که اولین شاسی‌بلند تاریخ بنتلی را صرفا یک خودروی لوکس ساخت با سیلندرهای بیشتر می‌دانند، مولینر (Muliner) می‌تواند پاسخی دندان‌شکن باشد.

بنتلی بنتایگا مولینر معرفی شد؛ روایتی دیگر از شاسی بلند فوق لوکس بنتلی

(image)

برای آن‌ها که اولین شاسی‌بلند تاریخ بنتلی را صرفا یک خودروی لوکس ساخت با سیلندرهای بیشتر می‌دانند، مولینر (Muliner) می‌تواند پاسخی دندان‌شکن باشد.

بنتلی بنتایگا مولینر معرفی شد؛ روایتی دیگر از شاسی بلند فوق لوکس بنتلی