بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان در چین عملیاتی شد

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان در چین عملیاتی شد
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان در چین عملیاتی شد

چینی‌ها اعلام کرده‌اند که پس از پایان ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شناور، این نیروگاه را عملیاتی و وارد مدار کرده‌اند.

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان در چین عملیاتی شد

(image)

چینی‌ها اعلام کرده‌اند که پس از پایان ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شناور، این نیروگاه را عملیاتی و وارد مدار کرده‌اند.

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان در چین عملیاتی شد