برنامه SNOW Selfie: ویرایش فانتزی تصاویر و ثبت سلفی های جذاب – زوم اپ

برنامه SNOW Selfie: ویرایش فانتزی تصاویر و ثبت سلفی های جذاب – زوم اپ
برنامه SNOW Selfie: ویرایش فانتزی تصاویر و ثبت سلفی های جذاب - زوم اپ

SNOW Selfie Motion sticker اپلیکیشنی در زمینه‌ی ثبت و ویرایش عکس‌ها به‌صورت فانتزی است که به کمک آن می‌توانید تصاویر متفاوتی در عکس‌های تکراری خود به وجود بیاورید.

برنامه SNOW Selfie: ویرایش فانتزی تصاویر و ثبت سلفی های جذاب – زوم اپ

(image)

SNOW Selfie Motion sticker اپلیکیشنی در زمینه‌ی ثبت و ویرایش عکس‌ها به‌صورت فانتزی است که به کمک آن می‌توانید تصاویر متفاوتی در عکس‌های تکراری خود به وجود بیاورید.

برنامه SNOW Selfie: ویرایش فانتزی تصاویر و ثبت سلفی های جذاب – زوم اپ