برنامه Floatifications: نمایش شناور اعلان ها در اندروید – زوم اپ

برنامه Floatifications: نمایش شناور اعلان ها در اندروید – زوم اپ
برنامه Floatifications: نمایش شناور اعلان ها در اندروید - زوم اپ

Floatifications اپلیکیشنی کاربردی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید اعلان‌ ها را به‌صورت شناور دریافت کنید تا هرگز حتی یک اطلاع‌رسانی را نیز از دست ندهید.

برنامه Floatifications: نمایش شناور اعلان ها در اندروید – زوم اپ

(image)

Floatifications اپلیکیشنی کاربردی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید اعلان‌ ها را به‌صورت شناور دریافت کنید تا هرگز حتی یک اطلاع‌رسانی را نیز از دست ندهید.

برنامه Floatifications: نمایش شناور اعلان ها در اندروید – زوم اپ