برنامه ES App Locker: قفل گذاری روی اپلیکیشن های نصب شده – زوم اپ

برنامه ES App Locker: قفل گذاری روی اپلیکیشن های نصب شده – زوم اپ
برنامه ES App Locker: قفل گذاری روی اپلیکیشن های نصب شده - زوم اپ

ES App Locker اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که وظیفه‌ی قفل‌گذاری روی اپلیکیشن‌های نصب شده در گوشی را دارد.

برنامه ES App Locker: قفل گذاری روی اپلیکیشن های نصب شده – زوم اپ

(image)

ES App Locker اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که وظیفه‌ی قفل‌گذاری روی اپلیکیشن‌های نصب شده در گوشی را دارد.

برنامه ES App Locker: قفل گذاری روی اپلیکیشن های نصب شده – زوم اپ