برنامه Autostart: نظارت بر اجرای خودکار برنامه ها (نیازمند روت) – زوم اپ

برنامه Autostart: نظارت بر اجرای خودکار برنامه ها (نیازمند روت) – زوم اپ
برنامه Autostart: نظارت بر اجرای خودکار برنامه ها (نیازمند روت) - زوم اپ

AutoStartManage اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید بر اجرای خودکار برنامه نظارت داشته باشید.

برنامه Autostart: نظارت بر اجرای خودکار برنامه ها (نیازمند روت) – زوم اپ

(image)

AutoStartManage اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید بر اجرای خودکار برنامه نظارت داشته باشید.

برنامه Autostart: نظارت بر اجرای خودکار برنامه ها (نیازمند روت) – زوم اپ