برنامه یونیورسال FeedLab: آگاهی خودکار از مطالب جدید سایت ها – زوم اپ

برنامه یونیورسال FeedLab: آگاهی خودکار از مطالب جدید سایت ها – زوم اپ
 برنامه یونیورسال FeedLab: آگاهی خودکار از مطالب جدید سایت ها - زوم اپ

FeedLab اپلیکیشنی یونیورسال برای ویندوز ۱۰ است که به کمک آن می‌توانید فید وب‌سایت‌ها را در گوشی خود ثبت کنید و از مطالب جدید آن‌ها باخبر شوید.

برنامه یونیورسال FeedLab: آگاهی خودکار از مطالب جدید سایت ها – زوم اپ

(image)

FeedLab اپلیکیشنی یونیورسال برای ویندوز ۱۰ است که به کمک آن می‌توانید فید وب‌سایت‌ها را در گوشی خود ثبت کنید و از مطالب جدید آن‌ها باخبر شوید.

برنامه یونیورسال FeedLab: آگاهی خودکار از مطالب جدید سایت ها – زوم اپ