بررسی بازی Inside

بررسی بازی Inside
بررسی بازی Inside

یکی از بازی‌های بسیار مورد انتظار مستقل امسال ، جدیدترین ساخته استودیو (سازندگان بازی تحسین شده لیمبو) بود. با ما و بررسی این بازی همراه باشید تا ببینیم این استودیو دانمارکی توانسته دوباره موفقیت بازی Limbo را تکرار کند؟

بررسی بازی Inside

(image)

یکی از بازی‌های بسیار مورد انتظار مستقل امسال ، جدیدترین ساخته استودیو (سازندگان بازی تحسین شده لیمبو) بود. با ما و بررسی این بازی همراه باشید تا ببینیم این استودیو دانمارکی توانسته دوباره موفقیت بازی Limbo را تکرار کند؟

بررسی بازی Inside

یوزر نود 32 ورژن 9

دانلود سریال و آهنگ