با ۵۰ بازیکن برتر فیفا 17 آشنا شوید

با ۵۰ بازیکن برتر فیفا 17 آشنا شوید
با ۵۰ بازیکن برتر فیفا 17 آشنا شوید

مدت زمان زیادی تا عرضه بازی مورد انتظار باقی‌نمانده است و علاقمندان می‌توانند این بازی را در تاریخ ۶ مهر تجربه کنند. چند روز پیش، ، سازنده بازی، لیست ۵۰ بازیکن برتر فیفا 17 را اعلام کرد. برای آشنایی با این بازیکنان، با همراه باشید.

با ۵۰ بازیکن برتر فیفا 17 آشنا شوید

(image)

مدت زمان زیادی تا عرضه بازی مورد انتظار باقی‌نمانده است و علاقمندان می‌توانند این بازی را در تاریخ ۶ مهر تجربه کنند. چند روز پیش، ، سازنده بازی، لیست ۵۰ بازیکن برتر فیفا 17 را اعلام کرد. برای آشنایی با این بازیکنان، با همراه باشید.

با ۵۰ بازیکن برتر فیفا 17 آشنا شوید

اخبار دنیای دیجیتال