با قفل هوشمند ۳۴۰ ساله آشنا شوید

با قفل هوشمند ۳۴۰ ساله آشنا شوید
با قفل هوشمند ۳۴۰ ساله آشنا شوید

چند سالی می‌شود که به معنای واقعی کلمه با ابزار هوشمند آشنا شده‌ایم و شاید باور این موضوع کمی دشوار باشد که در قرن ۱۷ میلادی نیز ابزار هوشمند وجود داشته‌ است.

با قفل هوشمند ۳۴۰ ساله آشنا شوید

(image)

چند سالی می‌شود که به معنای واقعی کلمه با ابزار هوشمند آشنا شده‌ایم و شاید باور این موضوع کمی دشوار باشد که در قرن ۱۷ میلادی نیز ابزار هوشمند وجود داشته‌ است.

با قفل هوشمند ۳۴۰ ساله آشنا شوید