با اسکرین شات هایی جدید از Final Fantasy 15 همراه باشید

با اسکرین شات هایی جدید از Final Fantasy 15 همراه باشید

http://8pic.ir/images/cg0imhlc3xtu35m6bypn.jpg

به گزارش، اسکوئر انیکس تعدادی اسکرین شات جدید از عنوان Final Fintasy 15 را منتشر نموده است. در این تصاویر طیف وسیعی از سلاح های مختلف و همچنین هیولاهای عجیب و غریب وحشی که کرکترها در حال مبارزه با آن ها هستند.

سلاح های درون تصاویر، یک شوریکن بزرگ، یک ابرشمشیر، یک سپر شاهانه، خنجر های کوچک و یک نیزه ی بزرگ می باشند. همچنین در تصاویر، شخصیت را در حال استفاده از جادو می بینیم. به طور دقیق می بینیم که او همه چیز را به آتش می کشاند و از دستانش برای پرتاب شعله های آتش استفاده می کند، که خیلی باحال است! خارج از مبارزه، گروه را می بینیم که در حال گشت زنی با ماشینشان هستند یا دور یک آتش جمع شده اند، یا در رستوران اند!

   
   
   
   
   
   
   
   

 

با اسکرین شات هایی جدید از Final Fantasy 15 همراه باشید

(image)

به گزارش، اسکوئر انیکس تعدادی اسکرین شات جدید از عنوان Final Fintasy 15 را منتشر نموده است. در این تصاویر طیف وسیعی از سلاح های مختلف و همچنین هیولاهای عجیب و غریب وحشی که کرکترها در حال مبارزه با آن ها هستند.

سلاح های درون تصاویر، یک شوریکن بزرگ، یک ابرشمشیر، یک سپر شاهانه، خنجر های کوچک و یک نیزه ی بزرگ می باشند. همچنین در تصاویر، شخصیت را در حال استفاده از جادو می بینیم. به طور دقیق می بینیم که او همه چیز را به آتش می کشاند و از دستانش برای پرتاب شعله های آتش استفاده می کند، که خیلی باحال است! خارج از مبارزه، گروه را می بینیم که در حال گشت زنی با ماشینشان هستند یا دور یک آتش جمع شده اند، یا در رستوران اند!

   
   
   
   
   
   
   
   

 

با اسکرین شات هایی جدید از Final Fantasy 15 همراه باشید