بازی Super Mario Run برای آیفون و آیپد عرضه شد؛ پیش بینی فروش ۶۰ میلیون دلاری در ماه اول

بازی Super Mario Run برای آیفون و آیپد عرضه شد؛ پیش بینی فروش ۶۰ میلیون دلاری در ماه اول
بازی Super Mario Run برای آیفون و آیپد عرضه شد؛ پیش بینی فروش ۶۰ میلیون دلاری در ماه اول

روز گذشته بازی برای آیفون و آیپد عرضه شد.

بازی Super Mario Run برای آیفون و آیپد عرضه شد؛ پیش بینی فروش ۶۰ میلیون دلاری در ماه اول

(image)

روز گذشته بازی برای آیفون و آیپد عرضه شد.

بازی Super Mario Run برای آیفون و آیپد عرضه شد؛ پیش بینی فروش ۶۰ میلیون دلاری در ماه اول