باتری اصلی Samsung Galaxy Note 4 Dual

باتری اصلی Samsung Galaxy Note 4 Dual

باتری اصلی Samsung Galaxy Note 4 Dual

باتری   سازگار با گوشی Samsung Galaxy Note 4 Dual با ظرفیت 3000 میلی آمپر

کمترین ولتاژ: 3.85V
بیشترین ولتاژ: 4.35V

 

 

باتری اصلی Samsung Galaxy Note 4 Dual

باتری اصلی Samsung Galaxy Note 4 Dual

باتری   سازگار با گوشی Samsung Galaxy Note 4 Dual با ظرفیت 3000 میلی آمپر

کمترین ولتاژ: 3.85V
بیشترین ولتاژ: 4.35V

 

 

باتری اصلی Samsung Galaxy Note 4 Dual