اینتل بخش امنیتی خود را واگذار می‌کند

اینتل بخش امنیتی خود را واگذار می‌کند
اینتل بخش امنیتی خود را واگذار می‌کند

در سال‌های اخیر تلاش زیادی در بخش امنیت سایبری انجام داده است. اما به گزارش فایننشیال‌تایمز، این تولیدکننده‌ی بزرگ تراشه‌های کامپیوتری قصد دارد بخش تجارتِ امنیتِ سایبری خود را به شرکت دیگری واگذار کند. با همراه باشید.

اینتل بخش امنیتی خود را واگذار می‌کند

(image)

در سال‌های اخیر تلاش زیادی در بخش امنیت سایبری انجام داده است. اما به گزارش فایننشیال‌تایمز، این تولیدکننده‌ی بزرگ تراشه‌های کامپیوتری قصد دارد بخش تجارتِ امنیتِ سایبری خود را به شرکت دیگری واگذار کند. با همراه باشید.

اینتل بخش امنیتی خود را واگذار می‌کند

bluray movie download