ایسوس و معرفی عضوی دیگر از خانواده Zenfone3: یک گوشی هوشمند مقرون به صرفه

ایسوس و معرفی عضوی دیگر از خانواده Zenfone3: یک گوشی هوشمند مقرون به صرفه

کمپانی ایسوس به تازگی دست به معرفی سری جدید Zenfone 3 و چند مدل گوشی هوشمند جدید از آن، زده است.

ایسوس و معرفی عضوی دیگر از خانواده Zenfone3: یک گوشی هوشمند مقرون به صرفه

(image)
کمپانی ایسوس به تازگی دست به معرفی سری جدید Zenfone 3 و چند مدل گوشی هوشمند جدید از آن، زده است.
ایسوس و معرفی عضوی دیگر از خانواده Zenfone3: یک گوشی هوشمند مقرون به صرفه