ایسوس در زن فون ۳ مکس و زن فون ۳ لیزر بر باتری و دوربین تمرکز کرده است

ایسوس در زن فون ۳ مکس و زن فون ۳ لیزر بر باتری و دوربین تمرکز کرده است
ایسوس در زن فون ۳ مکس و زن فون ۳ لیزر بر باتری و دوربین تمرکز کرده است

به تازگی از دو گوشی هوشمند خود با نام‌های زن‌فون ۳ مکس و زن‌فون ۳ لیزر رونمایی کرده است. گفته می‌شود که تمرکز ایسوس در ساخت این دو گوشی بر روی دوام باتری و عملکرد دوربین آن‌ها است. با همراه با‌شید.

ایسوس در زن فون ۳ مکس و زن فون ۳ لیزر بر باتری و دوربین تمرکز کرده است

(image)

به تازگی از دو گوشی هوشمند خود با نام‌های زن‌فون ۳ مکس و زن‌فون ۳ لیزر رونمایی کرده است. گفته می‌شود که تمرکز ایسوس در ساخت این دو گوشی بر روی دوام باتری و عملکرد دوربین آن‌ها است. با همراه با‌شید.

ایسوس در زن فون ۳ مکس و زن فون ۳ لیزر بر باتری و دوربین تمرکز کرده است

میهن دانلود