اچ پی Spectre x2 را برای رقابت با سرفیس پرو به‌روزرسانی کرد

اچ پی Spectre x2 را برای رقابت با سرفیس پرو به‌روزرسانی کرد
اچ پی Spectre x2 را برای رقابت با سرفیس پرو به‌روزرسانی کرد

خانواده‌ی تبلت‌های بالارده‌ی هیبریدی Spectre x2 را برای رقابت مستقیم با مایکروسافت به‌روزرسانی کرد.

اچ پی Spectre x2 را برای رقابت با سرفیس پرو به‌روزرسانی کرد

(image)

خانواده‌ی تبلت‌های بالارده‌ی هیبریدی Spectre x2 را برای رقابت مستقیم با مایکروسافت به‌روزرسانی کرد.

اچ پی Spectre x2 را برای رقابت با سرفیس پرو به‌روزرسانی کرد