اچ تی سی شایعات در مورد واگذاری بخش موبایل را تکذیب کرد

اچ تی سی شایعات در مورد واگذاری بخش موبایل را تکذیب کرد
اچ تی سی شایعات در مورد واگذاری بخش موبایل را تکذیب کرد

با انتشار پستی در ویبو تمام شایعات مطرح‌شده در مورد واگذاری بخش تولید گوشی‌های هوشمند این کمپانی را تکذیب کرد.

اچ تی سی شایعات در مورد واگذاری بخش موبایل را تکذیب کرد

(image)

با انتشار پستی در ویبو تمام شایعات مطرح‌شده در مورد واگذاری بخش تولید گوشی‌های هوشمند این کمپانی را تکذیب کرد.

اچ تی سی شایعات در مورد واگذاری بخش موبایل را تکذیب کرد