اچ‌ پی گوشی میان رده‌ ویندوز فونی تولید می‌کند

اچ‌ پی گوشی میان رده‌ ویندوز فونی تولید می‌کند
اچ‌ پی گوشی میان رده‌ ویندوز فونی تولید می‌کند

ظاهرا درصدد است یک گوشی ویندوز فونی میان رده را در کنار HP Elite X3 وارد بازار کند.

اچ‌ پی گوشی میان رده‌ ویندوز فونی تولید می‌کند

(image)

ظاهرا درصدد است یک گوشی ویندوز فونی میان رده را در کنار HP Elite X3 وارد بازار کند.

اچ‌ پی گوشی میان رده‌ ویندوز فونی تولید می‌کند