اپل 50 درصد بازار ساعت های هوشمند را در سال جاری در اختیار خواهد داشت

اپل 50 درصد بازار ساعت های هوشمند را در سال جاری در اختیار خواهد داشت

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات بازار IDC، کمپانی اپل به موفقیت خود در بازار ساعت های هوشمند در سال 2016 میلادی نیز ادامه خواهد داد.

اپل 50 درصد بازار ساعت های هوشمند را در سال جاری در اختیار خواهد داشت

(image)
بر اساس گزارش موسسه تحقیقات بازار IDC، کمپانی اپل به موفقیت خود در بازار ساعت های هوشمند در سال 2016 میلادی نیز ادامه خواهد داد.
اپل 50 درصد بازار ساعت های هوشمند را در سال جاری در اختیار خواهد داشت