اپل دعوتنامه مراسم معرفی مک های جدید را برای 6 آبان ارسال کرد

اپل دعوتنامه مراسم معرفی مک های جدید را برای 6 آبان ارسال کرد
اپل دعوتنامه مراسم معرفی مک های جدید را برای 6 آبان ارسال کرد

رسما اعلام کرد که در تاریخ ۲۷ اکتبر یا ۶ آبان ماه مراسمی را با عنوان hello again برگزار می‌کند که انتظار می‌رود طی آن شاهد رونمایی از مک‌های جدید باشیم.

اپل دعوتنامه مراسم معرفی مک های جدید را برای 6 آبان ارسال کرد

(image)

رسما اعلام کرد که در تاریخ ۲۷ اکتبر یا ۶ آبان ماه مراسمی را با عنوان hello again برگزار می‌کند که انتظار می‌رود طی آن شاهد رونمایی از مک‌های جدید باشیم.

اپل دعوتنامه مراسم معرفی مک های جدید را برای 6 آبان ارسال کرد

دانلود سریال و آهنگ