اپل به دنبال خرید زمین برای آزمایش پروژه‌ی تایتان است

اپل به دنبال خرید زمین برای آزمایش پروژه‌ی تایتان است

اپل به دنبال خرید زمین برای آزمایش پروژه‌ی تایتان است

به نظر می‌رسد که پروژه‌ی تایتان (Titan) اپل در حال نزدیک شدن به مراحلی است و سرانجام شاهد یک نمونه‌ی واقعی ساخته شده بر مبنای آن خواهیم بود. اپل نیز به همین منظور در حال تلاش برای پیدا کردن زمین مناسبی است که نمونه‌‌های اولیه‌ی این پروژه را در آنجا به‌صورت مخفی آزمایش کند. برای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اپل به دنبال خرید زمین برای آزمایش پروژه‌ی تایتان است

(image)

به نظر می‌رسد که پروژه‌ی تایتان (Titan) اپل در حال نزدیک شدن به مراحلی است و سرانجام شاهد یک نمونه‌ی واقعی ساخته شده بر مبنای آن خواهیم بود. اپل نیز به همین منظور در حال تلاش برای پیدا کردن زمین مناسبی است که نمونه‌‌های اولیه‌ی این پروژه را در آنجا به‌صورت مخفی آزمایش کند. برای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اپل به دنبال خرید زمین برای آزمایش پروژه‌ی تایتان است

فروش بک لینک

استخدام