اپل استارتاپ تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را خرید

اپل استارتاپ تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را خرید
اپل استارتاپ تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را خرید

با تصاحب استارتاپ RealFace، انتظار می‌رود اپل در آینده‌ی نزدیک هویت کاربران را با استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی به آیفون‌هایش اضافه کند.

اپل استارتاپ تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را خرید

(image)

با تصاحب استارتاپ RealFace، انتظار می‌رود اپل در آینده‌ی نزدیک هویت کاربران را با استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی به آیفون‌هایش اضافه کند.

اپل استارتاپ تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را خرید